Adopcia seminaristu

  • Posted on: 9 November 2019
  • By: Správca farnosti

 V našej farnosti sme si už dlhšie obdobie nevymodlili  žiadneho kňaza. V Afrike je zatiaľ dosť povolaní na kňazstvo, ale pre chudobu nemôžu študovať. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť „adoptovať“ si seminaristu z Afriky, formou finančnej pomoci na štúdium seminaristu. Viaceré farnosti na Slovensku takto podporujú štúdium seminaristov. Preto vznikla iniciatíva, aby sme si aj my, ako farnosť adoptovali seminaristu z Afriky.

 Ak chceme adoptovať seminaristu, potrebujeme uhradiť polovicu jeho finančných nákladov, čo predstavuje čiastku 600,- Eur na jeden rok. Preto by sme prosili, kto môže a chce pomôcť finančne, bude vzadu na stolíku označená krabička. Krabička tam bude dovtedy, kým nevyzbierame 600,- Eur. Zároveň prosíme, aby ste sa celá farnosť zapojili do modlitieb za adoptovaného seminaristu.

KH

Úplné odpustky v Nedeľu Božieho milosrdenstva

  • Posted on: 27 April 2019
  • By: Správca farnosti

Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. Spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Milión detí sa modlí ruženec - 18.10.2019 o 9,00hod.

  • Posted on: 6 October 2018
  • By: Správca farnosti

Deti prosia za svet bez vojen

18. októbra o deviatej hodine miestneho času sa deti z viac ako 70 krajín zapoja do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, v ktorej budú prosiť za jednotu a pokoj vo svete. Zjednotia sa tak deti, ktoré poznajú vojnu len zo záberov v televízii, spolu s tými, pre ktoré je ozbrojený konflikt každodennou realitou. Pripojte sa k nám doma, v školách, na hodinách náboženstva, v školských kluboch, v miestnych kaplnkách a kostoloch. Alebo sa k nám pridajte na sociálnej sieti

Pozor zmena miesta slúženia sv.omší.

  • Posted on: 29 September 2018
  • By: Správca farnosti

Upozorňujeme farníkov, že od pondelka budú bývať sv.omše cez týždeň na poschodí vedľa pošty. Môžete použiť aj výťah. V nedeľu 7.10.2018 bude v Jasl.Bohuniciach len jedna sv.omša o 10,30h v kultúrnom dome PD. Uvidíme ako budú postupovať práce a či aspoň v nedeľu 14.10. už budeme môcť byť v kostole.

Stránky