TT chvály 8.4.2024

  • Posted on: 2 April 2024
  • By: Správca farnosti

Milí priatelia,

Keďže bol veľkonočný pondelok, TT chvály boli posunuté o 1 týždeň neskôr.

 Už v pondelok 8.4. 2024 sa môžeme opäť stretnúť a spoločne chváliť nášho Pána od 19.00 v jezuitskom kostole v Trnave. 

Železný pútnik 15.3.2024

  • Posted on: 2 March 2024
  • By: Správca farnosti

Pozývame vás na 3. ročník Železného pútnika, ktorý sa uskutoční v piatok 15. marca o 18. tej hodine. Ide o pôstnu pešiu nočná púť z Trstína Hájička do národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Jej dľžka je približne 40 km. Prejsť možno celú trasu alebo jej časť, podľa vlastného výberu. Koná sa za každého počasia. Začína sv. omšou o 18. tej hod. vo farskom kostole sv. Petra a Pavla v Trstíne – čo je zmena oproti minulosti, keď sa sv. omša konala v kostolíku v Trstíne –Hájičku. Po sv. omši sa vydáme ku kostolíku v Hájičku, kde bude krátke zastavenie a budeme pokračovať putovaním cez Malé Karpaty do Plaveckého Mikuláša, kde je priestor na krátky oddych a občerstvenie v Kultúrnom dome. Potom púť pokračuje do Šaštína a ráno o 6.00 hod. je záver sv. omšou v Šaštínskej bazilike. Obetou náročnosti vyprosujeme Božie požehnanie pre tých, ktorí to potrebujú.  Vlani sa púte zúčastnilo vyše 200 pútnikov. Sv. omšu z Trstína vysiela v priamom prenose rádio Lumen. S pozdravom Peter Sabol, farár.

Reťaze deviatnikov k Božskému Srdcu Ježišovmu 2024

  • Posted on: 24 January 2024
  • By: Správca farnosti

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do boja a modlitbou vyprosujú tak sebe ako aj farnosti Božie milosti. Nech vám to Pán vynahradí. Kto by sa chcel ešte pridať, tak môže.

Ak by boli nejaké problémy, tak môj tel. je  0908 680 744. Kto sa domodlí deviatnik, zanesie sošku s knižočkou ďalšiemu v poradí. Pán nech vám žehná!    Deviatnik k BSJ sa možno modliť aj z mobilu. Treba si stiahnuť cez Obchod Play aplikáciu Knižka. V nej treba otvoriť novény a tam je Deviatnik. Výhoda je, že tam ide všetko za sebou aj s litániami.

 

Pomoc cez kresťanského kouča.

  • Posted on: 17 January 2024
  • By: Správca farnosti

Garry Collins píše o kresťanskom koučingu ako o činnosti, ktorá pomáha jednotlivcom či skupinám nájsť schopnosť posunúť sa z miesta, kde sa nachádzajú, na miesto, ktoré pre nich pripravil Boh.

Rozhovor s kresťanským koučom je spôsob, ako odhaliť v sebe potenciál rastu, ako objaviť riešenia, o ktorých sme boli presvedčení, že ich nemáme, ako vyriešiť životné ťažkosti a pritom rešpektovať plnohodnotné kresťanské hľadisko.

Bližšie na stránke https://www.krestanskykouc.sk/

 

Pastoračné usmernenie Konferencie biskupov Sl. k dokumentu Dikastéria pre náuku viery Fiducia supplicans

  • Posted on: 17 January 2024
  • By: Správca farnosti


Dikastérium pre náuku viery v dokumente Fiducia supplicans (FS) z 18. decembra 2023 umožňuje kňazom za istých presne stanovených okolností udeľovať pastoračné (t. j. nie liturgické, ani sviatostné) požehnanie ľuďom, ktorí žijú v iregulárnych partnerských zväzkoch.     Pokračovanie..

Stránky