Farský ples 3.2.2018 Sticky

jan
13

Farnosť Vás pozývame na Farský ples , ktorý sa uskutoční v sobotu  3. februára 2018 v Spoločenskom dome v

Jaslovských Bohuniciach.
Predpredaj vstupeniek zabezpečuje PhDr. Kristína Huttová, telefón 5592472 alebo 0908184321. Cena vstupenky je 25,-na osobu.

Pridal Správca farnosti čítať ďalej
Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Reťaz deviatnika k Božskému srdcu Ježišovmu Sticky

jan
06

Aj tento rok chceme pokračovať v krásnej modlitbe reťazi  Deviatnika k Božskému srdcu Ježišovmu. Modlitba prebieha tak, že sa pomodlíte Deviatnik a potom ho predáte ďalšiemu človeku v poradí podľa zoznamu. Kto už nechce patriť do tejto reťaze, môže sa v kostole vyčiarknúť, alebo naopak radi privítame nových členov, ktorý majú prihlášku v zadu v kostole.

Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Koncert 6.1.2018 Sticky

dec
16

Farský úrad Vás srdečne pozýva dňa 6.1.2018 o 15,00hod na Vianočný koncert do chrámu sv.Michala arch. v Jaslovských Bohuniciach . Spieva sakrálny chrámový zbor Cantica Sacra Tyrnaviae.

Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Voľba Farskej pastoračnej rady Sticky

nov
18

 Farská rada

 Podľa Kódexu kanonického práva, kán. 537 „každá farnosť má mať ekonomickú radu..., v ktorej vybratí veriaci majú farárovi pomáhať pri správe majetkov farnosti“. Kán. 536 zas hovorí o vhodnosti ustanovenia farskej pastoračnej rady. Jej členovia „majú poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti“. Teda prichádzať s návrhmi aktivít, prezentovať mienku ostatných veriacich na spoločné veci, pomáhať pri aktivitách farnosti atď.

 Farská rada sa modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu (por. Sk 4, 32).

 Je dôležité, aby každý veriaci vo farnosti mal možnosť spolupracovať na rozvíjaní svojho duchovného života - teda aby mohol v dostatočnej miere prijímať Božiu pomoc a zároveň, ako živý člen farskej rodiny aby mohol byť obohatením pre druhých.

  K tomu sú potrební ľudia zodpovední za jednotlivé stavy a spoločenstvá, ktorí sú ochotní komunikovať a priložiť ruku k dielu.
Trpezlivo sa za nich modlime ale aj komunikujme s nimi o našich možnostiach a potrebách.

   Aj u nás vo farnosti máte možnosť zvoliť si farskú radu. Volebné lístky vám budú rozdané pri vchode kostola 10.12.2017 /alebo neskôr u kňaza/. Vyplnené ich môžete odovzdať do budúcej nedele 17.12., buď vzadu do krabičky /na úmysly/ alebo do farskej poštovej schránky.

 

Právo voliť má každý rímskokatolík, ktorý dosiahol 16. rok života a patrí do farnosti.Právo byť zvolený má každý rímskokatolík po dosiahnutí 18. roku života, patrí do farnosti a je ochotný plniť úlohy vyplývajúce z členstva vo farskej pastoračnej rade /FPR/.

Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Október mesiac ruženca Sticky

sep
30
Pridal Správca farnosti čítať ďalej
Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Náš Útulok u sv.Martina ponúka Sticky

sep
02

Náš útulok má kapacitu 10 ľudí. Viacerí z nich sú na tom zdravotne dosť zle. Ale sú tu aj taký, ktorí si vážia, že sme im podali pomocnú ruku a aj oni by radi pomohli. Preto máme takúto ponuku:

* kľudne sa na nás môžete obrátiť o pomoc či brigádu okolo domu

* predaj mlieka v stredu a piatok na fare /po objednávke/

* predaj prepeličích vajíčok /18ks – 2€/

* odvoz materiálu napr.na zberný dvor

* možnosť si u nás odložiť za bránu bicykel - pre cestovateľov busom

* predaj pečených oplátok

Pridal Správca farnosti čítať ďalej
Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Dom pre týrané tehotné matky Sticky

mar
11

Na Lúke nad Váhom pri Piešťanoch otvorili dom pre týrané tehotné mamičky. Bližšie na tel.0903 971 864 A.Maťašová.
Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Stránky

Subscribe to Farnosť Jaslovské Bohunice RSS