Nová farská rada Sticky

nov
18

Okrem ekonomickej rady, ktorá má byť povinná, sa odporúča, aby vo farnosti pôsobila aj farská rada. Tá pomáha kňazovi vo vykonávaní jeho poslania.

Návrhy na rozčlenenie farskej rady na sekcie:

1, Charita

2, Misie

3, Mládež a deti

4, Starší ľudia

5, Liturgia – spevokol, miništranti,

6, Rodina

7, Časopis – redakčná rada

8, ...............................

Svoje návrhy môžete poslať mailom, alebo napísať vzadu v kostole. Prax niekedy ukáže, že niektoré sekcie sa spoja. Samozrejme tak ako všetko, aj toto je o ľuďoch. Tých si budete môcť zvoliť neskôr.

Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Trnavská novéna 2017 Sticky

nov
11

Od 13.11.2017 prebieha v Trnave obvyklá Trnavská novéna. Hlavné sv.omše bývajú o 18,00hod. Na novénu bude chodiť autobus ako po iné roky.

Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Odpustky počas jubilejného roka Fatimy Sticky

okt
07

Plnomocné odpustky počas jubilejného roka: "Fatima 2017"

Jubilejný rok fatimských zjavení
Počas storočnice fatimských zjavení je možné získať celý rok úplné odpustky

Fatima 16. marca (TK KBS) Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich.

Získať ich môžu tí, ktorí:

1) ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

2) ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

3) ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej vo výročitých dňoch zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu;

K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Zdroj: Sekretariát WAF (World Apostolate of Fatima)

 

Pridal Správca farnosti čítať ďalej
Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Október mesiac ruženca Sticky

sep
30
Pridal Správca farnosti čítať ďalej
Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Náš Útulok u sv.Martina ponúka Sticky

sep
02

Náš útulok má kapacitu 10 ľudí. Viacerí z nich sú na tom zdravotne dosť zle. Ale sú tu aj taký, ktorí si vážia, že sme im podali pomocnú ruku a aj oni by radi pomohli. Preto máme takúto ponuku:

* kľudne sa na nás môžete obrátiť o pomoc či brigádu okolo domu

* predaj mlieka v stredu a piatok na fare /po objednávke/

* predaj prepeličích vajíčok /18ks – 2€/

* odvoz materiálu napr.na zberný dvor

* možnosť si u nás odložiť za bránu bicykel - pre cestovateľov busom

* predaj pečených oplátok

Pridal Správca farnosti čítať ďalej
Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Dom pre týrané tehotné matky Sticky

mar
11

Na Lúke nad Váhom pri Piešťanoch otvorili dom pre týrané tehotné mamičky. Bližšie na tel.0903 971 864 A.Maťašová.
Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Hlavné aktivity vo farnosti Sticky

feb
18

Pripravujeme:

 

* Súťaž v stolnom hokeji – /o 10h/ 25.marca.2017

*Krížová cesta vonku smerom do Paderoviec –9.apríla 2017

*Sviatosť birmovania – 13.mája 2017

*1.sv.prijímanie – 28.mája 2017

*Výlet pre birmovancov - ?

*Sv.omša za vnútorné uzdravenie – 16.jún 2017

*Deň rodiny - asi 25.6.2017

*Púť do Lúrd – 2.-9.júla 2017

*Tábor s deťmi  9.-15.júl.2017

*Tábor s mládežou – ?

* Púť do Medžugoria – 13.-17. septembra 2017

*Kurz manželské večery - na jeseň

 

Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Stránky

Subscribe to Farnosť Jaslovské Bohunice RSS