Večerná púť na horu Butkov Sticky

júl
21

Farnosť plánuje na 10.8.2018 večernú púť na najmladšie pútnické miesto na Slovensku- na horu Butkov. Išlo by sa večer o 17,00hod. v piatok a prišlo by sa v noci okolo 23,00hod.. Program- krížová cesta, ruženec k Božiemu milosrdenstvu, možno sv.omša pri západe slnka.Cena 5€. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii kostola alebo u kňaza.

Bližšie : Hora Butkov

 

Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Rozpis lektorov - máj až august 2018 Sticky

máj
05

Nový rozpis pre lektorov na mesiace máj až august.

Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Duchovná obnova -11.6.-15.6.2018 - J.Mariakumar Sticky

apr
21

Srdečne vás pozývame na výnimočnú duchovnú obnovu s pátrom z Indie, James Mariakumarom. Začiatok by bol v pondelok 11.6.2018 v kostole v Jalovských Bohuniciach a program by končil piatkom 15.6.2018. Predbežný program je v prílohe. Možnosť ubytovania.

Životopis pátra- Páter James Mariakumar Kaniaparambil, SVD je profesorom a doktorom filozofie a prednášal na univerzite v Mysore (India). Pochádza zo štátu Kerala v Indii. Od roku 1978 je činný v Charizmatickej obnove a so súhlasom svojho indického predstaveného SVD vedie s veľkým úspechom duchovné cvičenia zamerané na vnútorné uzdravenie a oslobodenie nielen v Indii, ale aj v Európe. V roku 2004 prvý krát navštívil Slovensko na Charizmatickej konferencii v Žiline.

Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Stolnohokejový turnaj - 3.ročník Sticky

feb
10

V nedeľu 11.2.2018 o 14,00hod. bude na fare 3.ročník stolnohokejového turnaja pre deti a mládež.

Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Reťaz deviatnika k Božskému srdcu Ježišovmu Sticky

feb
03

Vďaka Pánu Bohu sa nám podarila zalžiť aj druhá reťaz deviatnikov k Božskému srdcu Ježišovmu. Tu si môžete pozrieť, kedy komu vychádza táto modlitba.

Hoci každý prosí za svoje úmysly, požehnanie prichádza na celú farnosť. Pán nech požehnáva každý dom, do ktorého prijmu sošku Pána Ježiša.

Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Sv.omša za zdravie tela i duše Sticky

feb
03

V nedeľu 11.2.2018 bude svetový deň chorých. Aj preto sme sa rozhodli, že chceme v sobotu večer o 17,00h slúžiť sv.omšu, ktorá bude mať vsuvky modlitieb za uzdravenie tela i duše. Sv.omša bude dlhšia /asi 1,5hod./. Srdečne ste vítaní. Prosíme dopredu o modlitby, aby sa Boh oslávil.

Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Voľba Farskej pastoračnej rady Sticky

nov
18

 Farská rada

 Podľa Kódexu kanonického práva, kán. 537 „každá farnosť má mať ekonomickú radu..., v ktorej vybratí veriaci majú farárovi pomáhať pri správe majetkov farnosti“. Kán. 536 zas hovorí o vhodnosti ustanovenia farskej pastoračnej rady. Jej členovia „majú poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti“. Teda prichádzať s návrhmi aktivít, prezentovať mienku ostatných veriacich na spoločné veci, pomáhať pri aktivitách farnosti atď.

 Farská rada sa modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu (por. Sk 4, 32).

 Je dôležité, aby každý veriaci vo farnosti mal možnosť spolupracovať na rozvíjaní svojho duchovného života - teda aby mohol v dostatočnej miere prijímať Božiu pomoc a zároveň, ako živý člen farskej rodiny aby mohol byť obohatením pre druhých.

  K tomu sú potrební ľudia zodpovední za jednotlivé stavy a spoločenstvá, ktorí sú ochotní komunikovať a priložiť ruku k dielu.
Trpezlivo sa za nich modlime ale aj komunikujme s nimi o našich možnostiach a potrebách.

   Aj u nás vo farnosti máte možnosť zvoliť si farskú radu. Volebné lístky vám budú rozdané pri vchode kostola 10.12.2017 /alebo neskôr u kňaza/. Vyplnené ich môžete odovzdať do budúcej nedele 17.12., buď vzadu do krabičky /na úmysly/ alebo do farskej poštovej schránky.

 

Právo voliť má každý rímskokatolík, ktorý dosiahol 16. rok života a patrí do farnosti.Právo byť zvolený má každý rímskokatolík po dosiahnutí 18. roku života, patrí do farnosti a je ochotný plniť úlohy vyplývajúce z členstva vo farskej pastoračnej rade /FPR/.

Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Október mesiac ruženca Sticky

sep
30
Pridal Správca farnosti čítať ďalej
Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Náš Útulok u sv.Martina ponúka Sticky

sep
02

Náš útulok má kapacitu 10 ľudí. Viacerí z nich sú na tom zdravotne dosť zle. Ale sú tu aj taký, ktorí si vážia, že sme im podali pomocnú ruku a aj oni by radi pomohli. Preto máme takúto ponuku:

* kľudne sa na nás môžete obrátiť o pomoc či brigádu okolo domu

* predaj mlieka v stredu a piatok na fare /po objednávke/

* predaj prepeličích vajíčok /18ks – 2€/

* odvoz materiálu napr.na zberný dvor

* možnosť si u nás odložiť za bránu bicykel - pre cestovateľov busom

* predaj pečených oplátok

Pridal Správca farnosti čítať ďalej

Stránky

Subscribe to Farnosť Jaslovské Bohunice RSS